079-3427272

slider
globe

Zoeken en doorgronden van informatie

Wereldwijd financieel onderzoek

Wat we doen

Regres Info bestaat sedert 1992 en houdt zich bezig met gericht onderzoek naar de verhaalspositie van debiteuren. Ons kantoor werkt voornamelijk voor advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, deurwaarders en incasso-organisaties. Door de jarenlange ervaring en specialisme weten onze medewerkers als geen ander binnen de wettelijke kaders verhaalsmogelijkheden bij debiteuren bloot te leggen.

Verhaalsonderzoek

Er wordt verhaalsonderzoek ingesteld naar rechtspersonen en natuurlijke personen*. Grondig wordt de financiële positie doorgrond en wordt nauwkeurig gezocht naar alle mogelijkheden tot verhaal van de in uw handen zijnde vorderingen. U ontvangt informatie over de bron van inkomsten, onroerend goed bezit, eventuele deelnemingen in bedrijven en waar mogelijk roerende zaken van waarde en bankrelaties. Bij rechtspersonen zoeken wij naar voor beslag vatbare voorraden, bankrelaties en waar deze kunnen worden achterhaald, eventuele opdrachtgevers/debiteuren. Regres Info onderscheidt zich van veel andere bureaus door de informatie up to date en binnen de kortst mogelijke termijn aan te leveren.

vinden
oog

Speciaal onderzoek

In een speciaal onderzoek wordt over de hele linie dieper op de materie ingegaan. Dit soort onderzoek wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Vaak is dit het geval bij substantiële vorderingen of bij precaire kwesties. Indien u denkt behoefte te hebben aan een (speciaal) onderzoek, adviseren wij u contact met ons op te nemen om de haalbaarheid van zo’n onderzoek te bespreken. * Bij onderzoeken naar natuurlijke personen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Regres Info hecht veel waarde aan de privacy van de debiteuren en werkt dan ook strikt conform de WBP.

Opvragen

Uw gegevensAanvraag

Gegevens debiteur

Gegevens aanvrager

Gewenst type onderzoek

Voorwaarden

Contact

Adres

Algengroen 6

2718 GN

Zoetermeer

Contact

0793427272

info@regresinfo.nl